Aktuality

Odpověď na dotaz

Tento týden bych se s Vámi chtěl podělit o zajímavé téma, které jsem obdržel jako dotaz na svůj mail.

Vážený pane poslanče,

většina příznivců ODS je proti směřování EU k superstátu se všemi byrokraticko-mocenskými příznaky a je pro zachování demokracie. Sdělte mi prosím, proč nejste členy skupiny IND/DEM, která je zřetelně proti superstátu EU a  dále proč se nezasadíte o prosazení povinného referenda – což je základní prvek demokracie – v členských státech EU o zásadních otázkách, ke kterým rozhodně patří jakákoliv forma ústavy EU. Předem Vám děkuji za odpověď.

Dobrý den pane inženýre,

dovolte mi, abych krátce reagoval na Váš dopis a Vaše připomínky. Souhlasím s Vámi, že většina příznivců, členů, ale také většina politiků ODS je proti vytváření superstátu z EU. Věřte mi, že poslanecký klub ODS v Evropském parlamentu hlasuje plně v souladu s touto filozofií. To, proč nejsme členy skupiny IND/DEM je velmi prozaické. Tato politická skupina posbírala poslance s nacionalistickými názory, kteří se nejsou schopni identifikovat s žádným z evropských politických názorových proudů, přestože je v ní i několik schopných politiků. Politická skupina, která má prakticky stejně členů vedení jako těch ostatních má v EP opravdu pouze okrajový vliv.

Jako řešení pro ODS by se nabízelo založení nové silné svébytné frakce, do které by se neobávali vstoupit jak například britští konzervativci, tak i zástupci jiných pravicových a konzervativních stran Evropy. Doufám, že se nám tento cíl jednou podaří realizovat.

Co se týče otázky referenda, máte pravdu, že referendum je základní prvek demokracie. Není ale základním prvkem zastupitelské demokracie, na které je postaven ústavní systém v České republice. Osobně nejsem proti referendu jako takovému a souhlasím s Vámi, že může být i tím správným nástrojem k řešení ústavních záležitostí Evropské unie. Názor na jeho použití je v ODS silně roztříštěn a často naráží na vnitropolitické dopady použití referend a jejich možného zneužití při řešení jiných politických otázek nebo problémů. Tedy např. záměna referenda o EU za referendum o stávající vládě apod. Přiznám se, že bych neuměl říci, zda předložení Lisabonské smlouvy k referendu v České republice je tím pravým řešením. Kolik myslíte, že občanů České republiky tuto smlouvu četlo, aby se k ní mohlo alespoň obecně vyjádřit?

Děkuji Vám za pochopení i za zaslání Vašeho politického názoru.