Aktuality

Odpověď na email

Vážený pane poslanče,

v současné době probíhá příprava návrhu EP k otázce emisí v EU.

Toto téma delší dobu sleduji osobně i odborně. Celou agendu vnímám jako takové přetlačování mezi státem, který chce logicky usilovat o snižování emisí pro dobro nás všech, a podniky, které mají optiku černých pasažérů a samy za sebe budou vždy lobbovat za to, aby jim stát nic nezakazoval a nechal je podnikat volně.

Podniky obyčejně argumentují tím, že stát nezastupuje zájmy občanů, kteří by přeci v případě špatného chování podnik penalizovali sami tím, že by u něho nenakupovali. To je lež – lidé si souvislosti kolem emisí CO2 neuvědomují a neznají emise konkrétních firem, jde o ukázkový případ informační asymetrie. Stát proto podniky musí regulovat ve jménu občanů.

Prosím Vás proto, abyste v EP prosazoval řešení bez ohledu na lobbying firem. Nechci už se na příští konferenci o emisních povolenkách setkat s příspěvkem na téma „Analýza zisků ČEZ z obchodu s emisními povolenkami“. Raději bych četl analýzu na téma „Analýza environmentálních nákladů a jejich podíl na nákladech na různé zdroje energie“. K tomu můžete přispět tím, že zamezíte povolenkovému offshoringu do zámoří a postavíte se proti návrhu dlouhodobě poskytovat povolenky na CO2 zdarma podnikům.

Dobrý den,

velmi děkuji za Váš podnět. Věřte mi, že mne vždy potěší, když zjistím, že ne každému v České republice je lhostejno, co se v Evropském parlamentu děje. Přesto bych si dovolil s Vaším názorem v mnohém nesouhlasit. Obávám se, že nelze nic vidět černě nebo bíle. Hned na příští konferenci energetiků se totiž muže objevit také velmi ožehavé téma, a to se bude jmenovat  – ekonomické dopady legislativy Evropské unie do cen energií, případně do cen ostatních průmyslových produktů. A věřte, že je to téma, které občany velmi zajímá.

Rád bych s Vámi o těchto otázkách více polemizoval, to bychom se ale museli vrátit na začátek a věřte mi, že i malé dítě s tužkou a papírem si je schopno spočítat, že ať Evropa udělá pro zlepšení globálního životního prostředí cokoliv, tak snížení emisí skleníkových plynů to žádným – a zdůrazňuji slovo „žádným“, způsobem neovlivní.

Pro Vaši představu kýžený cíl snížení 20% emisí CO2 do roku 2020 bude během dvou let nahrazen tím co s lehkostí sobě vlastní vyprodukuje Čína. To znamená, že to, co se my budeme snažit snižovat po dobu 12-ti let, bude během dvou let Čínou anulováno. Věřte mi, že jediný dopad našeho snažení bude do ekonomické oblasti.

Každý politik si musí rozmyslet, zda-li bude skutečně jen odpovídat na otázku: „Co jste udělal pro zlepšení životního prostředí?“ nebo také na dotaz: „Jakým způsobem jste bránil tomu, aby se ještě zbývající evropské podniky neodstěhovaly mimo Evropskou unii a jakým způsobem jste chránil mé pracovní místo?“. I toto je druhá strana mince a věřte mi, že ji při svém jednání velmi pečlivě zvažuji.

Děkuji za pochopení.