Aktuality

Otřesy v klimatických změnách

Nejen, že hrozí potopení velkých ploch pevniny z důvodu tání ledovců, ale nějak povážlivě se nám potápí i celá politika klimatických změn. To, co se zdálo být rozjetým šanghajským expresem, nezastavitelným, řítícím se nejen Evropským parlamentem a evropskými institucemi, Spojenými státy, ale i ostatními zeměmi světa, se začínám podobat lokálce s docházejícím dechem.

Katastrofické scénáře v posledních měsících přitvrzovaly a všude jen pršely výzvy na zastavení rozvoje jakékoli klasické energetiky, k omezení či úplnému zastavení konzumace masa, k vychvalování biomasy a výčet by mohl pokračovat dál a dál, navíc síla tohoto tématu přivedla na výslunní spoustu ekologických iniciativ a politických stran. Například bývalý americký viceprezident Al Gore si na tomto tématu rozvíjel svoji kariéru a popularitu.

Jenže dnes se tento rádoby pomník Ochraňte Matku Zemi začíná více a více drolit. Nejenom, že probleskují zprávy některých vědců z panelu OSN pro klimatické změny o tom, že jejich opoziční názory nejsou publikovány, nejsou ani připuštěny k debatě, a že jejich prohlášení často mizí v odpadkových koších, ale nyní vyšlo najevo i několik drobných skandálků. Momentálně asi nejznámější z nich, je „drobná“ záměna použití časového údaje v „seriózní zprávě“ o tání ledovců. Z pozorování himalájských horolezců, kteří prohlásili, že ledovce v Himalájích roztají do roku 2350, byl, zřejmě nedopatřením, vytvořen údaj 2035. A tato zpráva pak již proletěla světem jako blesk a rozfoukala již doutnající plaménky klimatického šílenství.

Nyní se ukazuje jakým způsobem IPCC pracuje. Sice po neúspěchu jednání v Kodani a po zveřejnění e-mailové korespondence vědců IPCC panelu, odstoupil šéf sekce OSN pro klimatické změny, ale to zřejmě nebude stačit.

To, že se tyto zprávy dostávají na povrch je věc jistě pozitivní, otázkou zůstává, zda je to včas a zda je to dostatečné. Nějak mě ale šokuje zaslepená zatvrzelost ekologických fanatiků, kteří na půdě Evropského parlamentu žádnou kritiku v této oblasti nepřipouští, odmítají jakoukoli revizi evropských politik v této oblasti a hodlají pouze dále ostřit meče před dalším summitem v Mexiku v prosinci tohoto roku.