Aktuality

Paroubek s Rathem podlehli předvolebnímu stresu

V letech 2001-2006 jsem byl jednatelem společnosti IZIP, která v té době uzavřela s VZP smlouvy na provozování projektu internetových zdravotních knížek. Tento projekt je jedním z mála funkčních evropských datových projektů v oblasti zdravotnictví a v posledních letech získal řadu mezinárodních ocenění.

Minulý pátek zveřejnil Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) svoje rozhodnutí v řízení se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, ve kterém některé smlouvy uzavřené mezi VZP a IZIP zpochybnil. IZIP není účastníkem řízení a proto by se na první pohled zdálo, že se k celé záležitosti není potřeba vyjadřovat – stalo se jen to, že státní úřad v řízení proti státní zdravotní pojišťovně podléhající dohledu ministerstva zdravotnictví rozhodl v její neprospěch. Přesto se v médiích objevily absurdní výzvy premiéra a ministra zdravotnictví k mému odstoupení z funkce poslance a místopředsedy Evropského parlamentu a dokonce k tomu, že by pokutu uloženou VZP měl zaplatit někdo jiný, konkrétně já. Je to učebnicový příklad pokusu ministerstva zdravotnictví zbavit se své minulé odpovědnosti (smluvní vztahy mezi VZP a IZIP byly opakovaně ze strany MZ kontrolovány) a přesunout ji na někoho jiného. To, že se tak děje těsně před volbami není zřejmě zcela náhodné. Hlavním motivem tak může být snaha zvrátit nepříznivý vývoj voličských preferencí ČSSD.

Nedovolím si odborně posuzovat postup VZP při sjednávání smluv. Ze strany IZIP však k žádnému pochybení nedošlo. V době, kdy společnost IZIP předkládala VZP svoji nabídku, neexistoval žádný podobný projekt. To, že ÚOHS uložil pojišťovně pokutu navíc neznamená, že pokuta nebude v dalším správním nebo soudním řízení zrušena, ani to, že projekt IZIP je nevýhodný a neoprávněně financovaný. Pokud bude mít VZP možnost obhájit svůj postup u soudu, je možné, že výsledkem bude potvrzení správnosti jejího postupu. Do té doby by bylo žádoucí, aby se politici zdrželi zásahů, které mohou celý projekt nezvratně poškodit. Nechme na soudní moci, ať koná a nesnažme se soudit věci na jejichž výsledku máme zájem.

Znovu bych chtěl zdůraznit, že za projektem internetových zdravotních knížek si plně stojím. Jedná se o projekt, na který může být Česká republika hrdá. Bude nesmírnou škodou, pokud poslouží pouze jako předvolební terč konkurenční politické straně. Jedná se o životaschopnou myšlenku, proto poškození nebo dokonce likvidace tohoto projektu bude pouze ukázkou neúcty, barbarství a toho, že jsme stále ještě státem, kde politická moc může být tak neuvěřitelným způsobem zneužita.