Aktuality

Pohyb domácích zvířat

Jedna ze zpráv projednávaných na štrasburském plénu druhý březnový týden nese poněkud nejasný název „Požadavky na zdraví zvířat při nekomerčním pohybu domácích zvířat“. Pod tímto trochu úředním názvem se skrývá legislativa, která je pro některé občany EU docela důležitá. Jednoduše řečeno upravují se zde podmínky, za kterých si s sebou na cestách do zahraničí můžete vzít  svého domácího mazlíčka, nejčastěji psa a kočku, a zda-li budete mít nějaké problémy při pohybu s tímto zvířetem po Evropské unii.  

Problém tkví v tom, že existuje několik zemí, například Velká Británie, Irsko, Skandinávie, Malta… (v současnosti je jich v EU šest), kterým se podařilo vymýtit vzteklinu. Tyto země se, docela pochopitelně, bojí zavlečení vztekliny do své země a proto si, v rámci volného pohybu zvířat, před několika lety vyžádaly výjimku. Současná fáze projednávání této legislativy se nejvíce zaměřuje na to, zda bude tato výjimka ještě na nějakou dobu prodloužena.

Přesto, že tato zpráva vyvolala diskuzi ve Výboru pro životní prostředí, většinový názor napříč politickým spektrem se přiklonil k názoru tuto výjimku ještě nadále umožnit. Pro občany České republiky to znamená, že chystají-li se se svým domácím mazlíčkem do Irska či Velké Británie, raději by tuto cestu měli zvážit nebo vyřešit jinak. Dovoz domácích zvířat do těchto zemí je natolik komplikovaný a natolik zatíží vás i vaše zvíře, že bych raději tuto cestu nedoporučoval.