Aktuality

Pomoc z Bruselu

V loňském roce, ihned po nástupu do Evropského parlamentu, jsme se já i kolegové z ODS snažili pomoci při získávání peněžních prostředků směřujících z EU na projekty v České republice. Vybrali jsme z našeho pohledu ty nejvhodnější projekty, které z jakýchkoli důvodů nebyly uspokojeny jinou cestou a snažili jsme se je zařadit přímo do rozpočtu Evropské unie. Celkem jsme takto připravili dvacet dva projektů. Přestože jsme neočekávali stoprocentní úspěšnost, ve výsledku jsme byli velmi zklamáni. Žádný z těchto projektů nakonec do rozpočtu nebyl přijat.

Samozřejmě již tehdy jsme si slíbili, že nás tento neúspěch neodradí a že musíme a budeme pokračovat i v příštích letech. Mezitím jsme již o něco chytřejší, během prvních měsíců činnosti jsme získali řadu užitečných informací. Hned po prvotním nezdaru jsem se snažil zjistit, proč některý, z mého pohledu velmi hodnotný, projekt neuspěl a jiný, na první pohled nijak zajímavý či přínosný ano. Dalo by se stručně říci, že modelový projekt na přímé zařazení do rozpočtu mimo veškeré strukturální i jiné fondy by měl být projektem tzv. pilotním, tedy projektem, který neodpovídá žádnému strukturálnímu fondu a projektem s mezinárodním charakterem. V případě, že se bude jednat o projekt svou povahou ryze český, pak je nutné, aby splňoval podmínku modelového použití v příštích letech v kterékoliv jiné členské zemi EU.

Vše výše uvedené samozřejmě možnosti nebo alespoň počet přímo zařazených projektů výrazně omezuje, přesto chci znovu potvrdit, že pokud existuje jakákoliv možnost prosazování a pomáhání českým projektům, budu ve své snaze i nadále pokračovat.