Články / interview

Pořad ČT1 – Špona

ODS nás stále varuje, že přijetím navržené ústavy se unie změní ve federaci, ne-li v superstát. A to přesto, že odborné analýzy, které si sama ODS nechala vypracovat tyto termíny odmítly. Poslanec Miroslav Ouzký už působí jako pozorovatel v Evropském parlamentu. Proto by měl znát pravdu.

Moderátor (Jakub Železný):

Takže, pane poslanče, já vás vítám, dobrý den. Sedí tady proti sobě zástupci KDU-ČSL a ODS. Jak si, pane místopředsedo KDU, překládáte slova prezidenta republiky čestného předsedy ODS, že zvolení pana Kalouska přinese určitě z dlouhodobého hlediska změnu v rozložení politických sil, čili dá se zatím vidět nějaké přibližování KDU-ČSL k ODS? Zároveň ale vy jste nadále hovořil o obrovském nacionalismu ODS, takže vy asi možná s tím nesouhlasíte.

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

Nevím, co tím pan prezident mínil a chci říci, že KDU-ČSL i v čele s Miroslavem Kalouskem je pevnou součástí této vládní koalice a to proto, že máme za to, že všechny ostatní alternativy jsou horšími alternativami. Kdyby nebyla tato koalice, nabízí se tzv. stojedenáctka, to znamená ČSSD a KSČM a to při vší úctě ke všem ostatním variantám je varianta, která většinu normálních lidí vyděsila.

Moderátor (Jakub Železný):

Dobře. Ale mě zajímá, váš pocit směrem k ODS se nemění ani po slovech pana prezidenta?

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

Já bych řekl, že platí to, co platilo i před sjezdem. To znamená, že v ODS můžeme najít řadu vztyčných bodů, řekněme na ekonomické otázky a řadu bodů, kde se rozcházíme a to je, řekněme, názor na vstup ČR do EU, respektive podmínky, za kterých ČR vstupuje.

Moderátor (Jakub Železný):

K tomu se hned dostaneme.

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

Já bych řekl ty dvě základní polohy. Čili jsou věci, ve kterých máme blízko, spolupracujeme na řadě radnic, ve většině krajských zastupitelstev. Většinou ta spolupráce je užitečná pro občany.

Moderátor (Jakub Železný):

K tomu se dostaneme za chvíli. Jenom na vás stejné téma. Vy si vysvětlujete slova prezidenta republiky, který určitě v ODS má pořád velký vliv, je to člen ODS a čestný předseda, jako nějaké přibližování, jako nějaké možné přibližování vašich dvou stran?

Miroslav Ouzký (ODS), poslanec:

Já jsem ani neuvažoval o tom, jak to myslel pan prezident, ale asi bych se vyslovoval přibližně stejně. Pro mě osobně zvolení Miroslava Kalouska je možná návratem KDU-ČSL do středo, možná i středo-pravé pozice. Předtím jsem vnímal to vedení spíše jako středo-levé, tedy směřující k socialistickým směrům.

Moderátor (Jakub Železný):

Pojďme tedy teď k tomu, proč jsme vás také pozvali, protože vy jste pozorovatel v Evropském parlamentu, takže k těm eurootázkám. Než se dostaneme k tomu vládnímu mandátu bruselskému, tak podle včera zveřejněného průzkumu CVVM si 66% obyvatel této země myslí, že Česko částečně ztratí svou suverenitu po vstupu do EU. V čem by podle vás mohla naše země ztratit suverenitu v rozhodování?

Miroslav Ouzký (ODS), poslanec:

No tak, jak je dneska navržená evropská ústava, samozřejmě ČR by při jejím přijetí ztratila část své suverenity, protože je dneska navrženo např. rozhodování kvalifikovanou většinou, což v praxi znamená, a mně vadí, že to vláda nedostatečně vysvětluje, v praxi to znamená, že může být přijato něco, co má vnitrostátní dopad pro všechny občany ČR a toto bude přijato proti hlasům všech zástupců ČR.

Moderátor (Jakub Železný):

Ale, pane poslanče, ty analýzy, které si nechala ODS vypracovat a poměrně úspěšně je tajila dost dlouho, tak tvrdily opak. Tvrdily, že žádný výrazný zásah do práce vnitrostátních orgánů nehrozí. Ono to vypadalo, že jste si nechali něco vypracovat na zakázku, že jste očekávali nějaký výsledek a když se ten výsledek nedostavil, tak jste to nezveřejnili.

Miroslav Ouzký (ODS), poslanec:

Já se přiznám, že netuším, co máte na mysli za analýzy, ale tak, jak dneska leží návrh té ústavy na stole a samozřejmě je to živý proces, samozřejmě, že se o něm jedná, samozřejmě, že se naše reprezentace, a velmi doufám, snaží vydobýt co nejlepší postavení pro ČR, tak tyto věci jsou neoddiskutovatelné a vedly by k částečné ztrátě suverenity.

Moderátor (Jakub Železný):

Pane místopředsedo, cítíte vy, že třeba budoucí česká sněmovna by se mohla nějakým způsobem dostat do područí Bruselu? Asi řeknete, že ne, předpokládám.

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

No tak do područí, to je slovo, které já bych úplně vyloučil.

Moderátor (Jakub Železný):

Je to pěkné slovo ale.

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

Je to pěkné slovo, je takové staročeské, připouštím. Ale především chci říci, že vstup ČR do EU není nepřátelským aktem vůči občanům našeho stát.

Moderátor (Jakub Železný):

A tak to asi ani ODS netvrdí.

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

Ale diskuse ohledně ztráty či neztráty suverenity, to je jako s manželstvím. Do manželství vstupujete, protože chcete a jste si vědom, že kromě těch příjemných věcí taky část suverenity své osobní ztratíte. Stejně tak to platí i o EU. Vstupujeme, protože chceme. Myslíme si, že to je pro nás výhodné. Část rozhodovacích pravomocí, připouštím, bude někde jinde. Ale o tom, jestli bude někde jinde nebo nebude, budeme rozhodovat my. Buď v referendu anebo na půdě Poslanecké sněmovny.

Moderátor (Jakub Železný):

Např. pan prezident je přesvědčen, že ta evropská ústava očekávaná by natolik změnila podobu EU, že by to byla vlastně jiná unie, než ta, do které jsme se přihlásili tím, že jsme řekli ano v referendu.

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

Bylo-li by to tak, pak by bylo nezbytné vypsat nové referendum.

Moderátor (Jakub Železný):

Takže vy s prezidentem republiky v tomto nesouhlasíte?

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

Já neznám důvody, pro které pan prezident se domnívá, že to bude natolik závažná změna, zvlášť z pohledu dneška, když nevíme vlastně, jestli evropská ústava bude nebo nebude, nebo evropská ústavní smlouva, abych se vyjadřoval přesně, jestli bude nebude přijata.

Miroslav Ouzký (ODS), poslanec:

Jestli můžu ještě komentář, já bych se dovolil tady hrubě nesouhlasit. Pojďme nemást naše diváky, případně posluchače. My jsme byli seznámeni s nějakou smlouvou, která je nazývána smlouvou z Nice. Tam byly nabídnuty a specifikovány jasné podmínky pro přistupující členské země.

Moderátor (Jakub Železný):

To znamená, promiňte, že ta smlouva z Nice podle vás dostačuje, ta by stačila, ústavu nepotřebujeme?

Miroslav Ouzký (ODS), poslanec:

Ta by samozřejmě dle mého soudu jasně stačila. EU může nadále fungovat. To si myslím, že dokonce se snad nikdo nepopírá. Občas se najde, řekněme, nějaký eurofederalista, který tvrdí, že pakliže nebude přijata ústava, dojde k nějaké katastrofě, dojde k rozpadu EU. To si snad nemyslí, myslím, ani tady pan místopředseda Kasal. Ale co se týče podmínek, které byly dohodnuty v Nice, tak buďme velmi konkrétní. Prostě tam bylo jasně řečeno, každá země bude mít svého komisaře, každá země se bude podílet na šestiměsíčním rotačním předsednictví EU a bylo tam dohodnuto procentuální zastoupení ČR v Evropské komisi. A to se, víme, procentuálně snížilo z těch 3,8 asi, jestli si dobře pamatuju, na 2,2 tak, jak je to dnes navrženo. Dnes ústava jedná o tom, že by každá země neměla mít a nemusela mít svého komisaře a samozřejmě se ani nemluví o zachování toho rotačního předsednictví pro všechny členské země. Takže to si myslím, že je jednoznačné zhoršení pozice ČR.

Moderátor (Jakub Železný): Jenom k tomu malá poznámka. Když řekl ministr zahraničních věcí ve sněmovně, že slibuje, zavazuje se, že nedopustí, aby došlo k nějakému omezení suverenity nebo vůbec k tomu, aby došlo k něčemu, co bude nevýhodné pro naši republiku, to pro vás není dostatečné slovo?

Miroslav Ouzký (ODS), poslanec:

Já jsem to velmi uvítal, řeknu. A doufám, že tomu tak bude.

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

Já jsem chtěl reagovat v několika věcech pochopitelně. Jednak si myslím, že se můžeme držet v té normální rétorice, tu parlamentní si můžeme nechat do parlamentu. Takže já považuju za výhodu současného stavu vyjednávání, že jsme u toho, ačkoli bychom být nemuseli, nejsme součástí EU a přesto náš hlas platí, jako bychom součástí byli. Zadruhé chci říci, že stejně tak jako současný prezident, tehdy předseda vlády, Václav Klaus podepisoval tu asociační dohodu se lvíčkem na svém dresu, tak dneska za nás v tuto chvíli stejně bojují Vladimír Špidla a Cyril Svoboda. Jaký důvod by oni měli mít pro to, aby pro nás, pro ČR chtěli dohodnout nějaké špatné podmínky? To nenaznačila ani opozice.

Moderátor (Jakub Železný):

Dobře, ale pro ně z jejich vládního hlediska může být dobrá pozice a dobré věci pro ČR něco jiného než třeba z hlediska opozičního. Každý na to přeci může mít jiný názor.

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

Já si nemyslím, že tady je tak hluboká propast mezi názorem opozice…

Moderátor (Jakub Železný):

Třeba to, jestli budeme mít komisaře nebo ne, je docela zásadní otázka.

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

Nakonec to ukazují průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že voliči ODS jsou možná nejjednoznačněji orientováni pro vstup ČR do EU. Ale věřte tomu, že naši budou bojovat za to, jestli ČR bude mít svého komisaře. Chtějí, přejí si to. Stejně tak poměry v radě jsou pro nás důležité, rozhodovací mechanismy jsou pro nás důležité. Ale já bych byl nerad, kdyby v těchto technologických diskusích zaniklo to hlavní, proč vlastně do EU chceme vstoupit. Přece to není pro nás nepřátelské prostředí. To je prostředí přátelské, kooperativní.

Miroslav Ouzký (ODS), poslanec:

Ale to už bylo přeci vyřešeno.

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

Když poslouchám ty podobné diskuse, jako se odehrály tento týden v Poslanecké sněmovně, tak nejsem zcela si jist, že kolegové z ODS jsou o tomto přesvědčeni. Proto to tady opakuji.

Miroslav Ouzký (ODS), poslanec:

Tak to musím reagovat. Pan místopředseda ví, že jsem se včera vrátil z jednání politického výboru jiné instituce, větší instituce a tou institucí je Rada Evropy a jeden z bodů jednání, já jsem sebou dokonce přinesl tento materiál, protože mě zaujal, hovoří o tom, jak se Rada Evropy bude chovat k EU v době, kdy se z mezivládní a mezinárodní instituce stává státem. To znamená změna, jestli EU bude v Radě Evropy zastoupená jako jeden subjekt nebo jestli bude ponechán princip zastoupení všech jednotlivých zemí. Takže kdybych takto silná slova volil já v českém parlamentu, tak budu nazván populistou, budu nazván euroskeptikem a já nevím čím vším. A toto je materiál, který já můžu ukázat. Můžu ho ukázat na kameru. Je tedy v angličtině. A který takto jednoznačně hovoří a předkládá toto k všeobecné evropské diskusi jak dále v Evropě, když nám zde vzniká jedna velká federace. A to je, myslím, problém, který když řekneme ano, z mezivládní dohody se stává nějaký federativní stát, který chce mít svoji ústavu, chce mít svého prezidenta, chce mít své ministry pro zahraniční politiku, chce mít své jednotné obranné síly. A my říkáme ano, je to závažná věc, vládo, žádáme tě, diskutuj o tom s opozicí, není to záležitost nějaké stojedničky a je to záležitost nejenom diskuse s opozicí, ale myslím si diskuse, která by měla probíhat napříč celou společností.

Moderátor (Jakub Železný):

Máte pocit, že ta diskuse není dostatečná s opozicí?

Miroslav Ouzký (ODS), poslanec:

Jistě není dostatečná. Kdokoli sleduje dění v parlamentu, ví, jak velmi pracně se daří opozici prosadit vůbec na jednání této sněmovny body typu současná mezivládní konference.

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

Tak já si myslím, že k tomu je potřeba říci zase několik věcí. Vláda se neobává diskuse s opozicí. Opozice má právo na jiný názor, než má vláda.

Moderátor (Jakub Železný):

To je celkem obvyklé.

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

Nakonec je placená za to, že ten názor má a že ho sděluje. Co považuju za důležité změnit, je otázka, kde právo vymezovat se oproti vládě končí, kdy začíná poškozovat ČR, kdy začne ČR působit jako nejednotný subjekt vyjednávání. To nás totiž oslabuje. A proto jsem rád, že bylo včera přijato usnesení v Poslanecké sněmovně, že Poslanecká sněmovna bere mandát vlády na vědomí. To je důležitý signál pro to, že parlament, Poslanecká sněmovna má za to, že tento tým s jeho názory bere a vysílá do toho Bruselu.

Moderátor (Jakub Železný):

Pojďme ještě stručně k některým dalším konkrétnějším věcem, jako je třeba komisař v EU. Vy jste přišli se svým návrhem na paní doktorku Janů. Toho komisaře si vybere nakonec sám pan Prodi. ODS má prý zatím trošku potíže s tím nominovat svého kandidáta. Pan Alexandr Vondra vám odmítl. Nebo máte už nějaký jiný signál?

Miroslav Ouzký (ODS), poslanec:

Řekněme, v této chvíli diskuse samozřejmě probíhá a není známo konkrétní jméno.

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

My jsme se snažili vybrat takového kandidáta, který by byl přijatelný napříč politickými stranami a já osobně jsem přesvědčen, že jméno doktorky Ivany Janů patří k těm kandidátům, kteří tuto přísnou náležitost splňují.

Moderátor (Jakub Železný):

A souhlasil byste s tím, aby vláda do té trojice, ze které si pan Prodi bude vybírat, navrhla někoho z opozice, aby to bylo…

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

Já bych si přál, aby ČR nabídla pouze jednoho kandidáta, za kterým by si potom stála.

Moderátor (Jakub Železný):

A měl by to být někdo koaliční nebo opoziční?

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

My jdeme do jednání se jménem paní doktorky Ivany Janů. První reakce z prostředí ODS nejsou tomuto jménu nepřátelské.

Moderátor (Jakub Železný):

Dobře. Zmínka Boha v ústavě a její preambuli… Zatím návrh neobsahuje konkrétní odvolání na Boha. Vy jste se už několikrát nechal slyšet, že by tam měl být. Proč?

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

Tam se diskutovala zmínka, odkaz na žido-křesťanské tradice. Podívejte, je to pro mě osobně věc důležitá. Byl bych rád, kdyby tam byl odkaz na transcendentno, na Boha, na hodnoty, které přesahují tento svět. Ale diskutovat o tom, zdali Evropa vyrostla mimo jiné také z křesťanských kořenů, je v tuto chvíli zbytečné, protože to tak je. To každý potvrdí. Dokonce i atheisté nebudou zpochybňovat, že Evropa stojí na křesťanských hodnotách. Čili to tak je. Jestli to tam někdo chce mít napsáno…

Moderátor (Jakub Železný):

A není trošku zvláštní, že tento požadavek vznáší země, která je považovaná za jednu z vůbec atheistických v Evropě?

Jan Kasal, místopředseda PSP ČR a 1. místopředseda KDU-ČSL:

Možná to bude tím, že jsme v této koaliční vládě my.

Moderátor (Jakub Železný):

Dobře. Váš názor na Boha v ústavě?

Miroslav Ouzký (ODS), poslanec:

Můj velmi osobní. Tak já jsem věřící křesťan a nijak se za to nestydím a nijak nebudu zpochybňovat stanovisko tady pana místopředsedy, že si myslím, že Evropa je založena na křesťanském základě. Jediné, čeho bych se trochu obával, kdyby toto bylo nějakým způsobem velmi akcentováno v ústavě, aby to nemělo právní dopady do následných právních řádů jednotlivých zemí. To může být např. liberální potratová politika atd. Z toho to má spoustu dalších konsekvencí. Tam bych se toho obával.

Moderátor (Jakub Železný):

To nám trošku nahráváte na druhého hosta, který vás vystřídá na této židli, protože i to bude téma druhé části dnešní Špony. Takže vám, pane poslanče, děkuju za účast. Nashledanou. A my se teď dostaneme ke druhé části dnešního pořadu, ve které proti místopředsedovi sněmovny bude sedět žena.