Články / interview
Zdroj: Euro

Postavme fotovoltaiku na úroveň ostatních energií

„Tam, kde má působit neviditelná ruka trhu, působí dnes štědrá dlaň státu. Nepřirozená podpora fotovoltaiky zprvu. Teď pokus o zastavení vlaku ženoucího se plnou rychlostí. Ve světle posledních návrhů vlády na omezení fotovoltaického boomu, ať už sníženou výkupní cenou nebo zdražením orné půdy, se mi zdá nerozumné, aby na jedné straně plynuly do fotovoltaiky obrovské dotace a na straně druhé tam směřovaly i sankce,“ píše ve svém komentáři šéf poslaneckého klubu ODS v Evropském parlamentu Miroslav Ouzký. Text přinášíme v plném znění.

„Tam, kde má působit neviditelná ruka trhu, působí dnes štědrá dlaň státu. Nepřirozená podpora fotovoltaiky zprvu. Teď pokus o zastavení vlaku ženoucího se plnou rychlostí. Ve světle posledních návrhů vlády na omezení fotovoltaického boomu, ať už sníženou výkupní cenou nebo zdražením orné půdy, se mi zdá nerozumné, aby na jedné straně plynuly do fotovoltaiky obrovské dotace a na straně druhé tam směřovaly i sankce,“ píše ve svém komentáři šéf poslaneckého klubu ODS v Evropském parlamentu Miroslav Ouzký. Text přinášíme v plném znění.

„Logické by bylo nechat fotovoltaiku přirozenému vývoji. Ať se ukáže, jestli jsou si zdroje energie vzájemně rovny. Vždyť dnes je návratnost investice do fotovoltaiky i pět let, to není o ekologii, to už je čistokrevný byznys. A z hlediska klimatických změn směr značně nerozumný.

Dle údajů Energetického regulačního úřadu vzniklo u nás za červenec 684 nových fotovoltaických elektráren. Přestože většinu z nich tvoří malé zdroje na střechách budov, jedná se i tak o povážlivě rychlé tempo. Celkem je u nás již 9600 solárních elektráren o celkovém instalovaném výkonu 622 MW. Což je nárůst o 34 procent od začátku roku.

A to stále mluvíme o České republice, která nemá pro tento druh energie vhodné podmínky! Avšak není se čemu divit, na vysněný byznys se do ČR kromě domácích subjektů vrhly i kapitálově silní investoři z ostatních států Evropy, zejména Německa, Španělska, Velké Británie, či Nizozemí.

Přenesme se konečně přes všechny úvahy o tom, kolik tun oxidu uhličitého nebude vypuštěno do ovzduší při výrobě fosilních paliv, díky spuštění jedné fotovoltaické farmy. Neušetří se ani gram! Elektrárna bude vyrábět, stejně jako předtím, nelze ji na chvíli zastavit a až přestane svítit, opět rychle spustit. To je záměrná desinformace. Do energetické sítě musí být stálý přísun elektřiny. Fotovoltaika není v našich podmínkách stabilní, regulovatelný a dramaticky vhodný zdroj energie.

Ponechme fotovoltaiku tam, kde má smysl. Tedy v malých zdrojích na střechách domů a podniků, ne na orné půdě v mnoha hektarovém záboru. A když už – využijme starší průmyslové brownfieldy. Jako vždy, úmysl chránit přírodu může být dobře myšlen, ale jeho následky mohou v globálu uškodit.

Místo klasických plodin, které vídáme na našich polích, narušujeme celý ekosystém skleněnými lány panelů nebo řepkou. A ani za jedním není ani trochu snahy chránit přírodu. Je za nimi byznys. A bohužel tak špatně nastaven, že přírodu poškozuje, místo, aby ji šetřil.“