Aktuality

Pracovní snídaně s poslanci evropského Parlamentu

V úterý 15. června se uskutečnila ve Strasbourgu pracovní snídaně s českými poslanci Evropského parlamentu, kterou organizoval europoslanec Miroslav Ouzký za spolupráce sektretariátu SCHP ČR.

Za SCHP ČR se jednání zúčastnili Richard Brabec, člen představenstva SCHP ČR a generální ředitel Lovochemie, a.s. a Ladislav Novák, člen představenstva SCHP ČR a jeho ředitel. Kromě českých europoslanců byli na jednání pozváni a zúčastnili se také Ruth Bízková, ministryně životního prostředí, její náměstek Karel Bláha a dále ministr pro Evropské záležitosti J. Chmiel. Při jednání, které bylo velmi otevřené a konstruktivní, měl SCHP ČR možnost prezentovat svá stanoviska k různým problémům, ke kterým sekretariát Svazu připravil pro každého poslance i zástupce vlády prezentaci základních materiálů.

Přes veškerou deklarovanou podporu, cítí chemický průmysl spíše stále vyšší míru regulace; v průběhu několika málo let je to REACH, CLP, EU ETS, IPPC recast, RoHS, atd…To určitě limituje jeho další konkurenceschopnost v globálním prostředí.

SCHP ČR měl možnost se vyjádřit k následujícím tématům:

  1. Klimaticko-energetický balíček a EU ETS obzvláště. Při snídani byly poprvé prezentovány závěry právě dokončené aktualizace dopadové studie vlivu EU ETS na chemický průmysl ČR.  Odhadované náklady mají dosáhnout výše cca 1 miliardy EUR. Znovu bylo zdůrazněno, že v době současné ekonomické krize a globální konkurence je uvažované navýšení redukčních limitů Evropskou komisí z 20 na 30% pro chemický sektor likvidační. Bylo poukázáno na nerovné podmínky v oblasti benchmarků, kde se jeví snaha likvidovat konkurenci (západ-východ, staré-nové země EU). V aukcích poukázal SCHP ČR na velmi diskutovanou a velmi reálnou možnost spekulací. Všechny významné bankovní domy se již připravují na obchod s povolenkami, bude to další komodita a tím se původně uvažovaný smysl hodně vytrácí. SCHP ČR také prezentoval v této věci společnou deklaraci zemí střední Evropy (ze které na poslední chvíli vystoupilo Maďarsko), tzn. CZ, PL, SK a SL.
  2. REACH a CLP, jejich implementace v rámci ČR. Ukazuje se, že velké firmy si s touto legislativou jsou schopny poradit a přes enormní náklady s tím spojené jsou připraveny. Jiné to je s mikro, malými a středními podniky. Průměrný náklad na registraci jedné látky je okolo 1,5 milionu Kč a to je a bude pro mnohé likvidační. Zmínili jsme společný připravovaný projekt SCHP ČR a Cenie (agentura MŽP ČR), který má monitorovat potřeby právě mikro, malých a středních subjektů a který čeká už více jak půl roku na schválení (právě MŽP). Zmínili jsme také nově se objevivší problémy spojené s účetnictvím, daněmi, úvěrovou politikou bank. Právě mikro, malé a střední podniky potřebují podporu, ne jen deklaratorní prohlášení !
  3. IPPC recast, připravovaná směrnice IED. Povedlo se dosáhnout, za českého předsednictví, přesunu části pravomocí na členské státy. Přesto se znovu bude jednat o finančně náročnou implementaci. SCHP ČR zvítězil v tendru MPO ČR na vypracování dopadové studie, na které se právě pracuje.
  4. HLG Chemicals – před rokem halasně vyhlášené závěry a doporučení, po roce ticho a nezájem. Alespoň tak se to jeví představitelům SCHP ČR. Kromě světlé výjimky, kterou je Česká republika (a její MPO ČR), důkazem budiž společná konference MPO a SCHP ČR, která se konala dne 6. května t.r., se ostatní členské země EU závěry a doporučeními HLG CHemicals příliš nezabývají.

 Po prezentaci se rozběhla diskuse, své názory představili zástupci MŽP, někteří poslanci. Představitelé SCHP ČR zodpovídali dotazy ze strany poslanců (hlavně EU ETS a REACH). Následovalo krátké jednání se zástupci MŽP.