Aktuality

Prasečí chřipka

V polovině září tohoto roku Komise přijala Evropskou strategii k pandemii prasečí chřipky. Víme, že národní státy se ve svých krizových plánech potýkají zejména s problémy se zajištěním dostatečného množství vakcíny a případným očkovacím schématem.

I v České republice je mediálně velmi silně sledováno, na koho by se případná vakcína dostala a na koho ne, zda vláda zajistila dostatečné, či spíše nedostatečné množství očkovací látky…

Komise zveřejnila několik priorit, které mají pomoci EU v boji s případnou pandemií. Zároveň je, pro potřebu eliminace vážných důsledků, zdůrazněna potřeba efektivní spolupráce mezi členskými státy.

Osobně kroky Komise, které lze shrnout do následujících bodů, velmi vítám:

–      důraz na vývoj vakcín a očkovacích látek,

–      očkovací schémata,

–      pomoc pro ty členské státy, které nemají předjednané dostatečné množství vakcíny (to byl donedávna také

případ ČR),

–      komunikace s veřejností (myšleny jsou zejména vysvětlovací kampaně a seriózní osvěta),

–    podpora pro nečlenské státy (myšleno hlavně blízké sousedství EU, kde je v životním zájmu Evropy situaci řešit).