Aktuality

Přivítání po Vánocích – Volby v EP

Chtěl bych všem svým věrným čtenářům popřát vše nejlepší v novém roce. Uznávám, že je to přání trochu opožděné, ale vstup do nového roku byl pro mne a můj pracovní tým velmi hektický. Začínali jsme na plenárním zasedání ve Štrasburku volbami do vrcholných orgánů parlamentu. Tato „převolba“ se týkala i mne.

Jak jsem již při několika dotazech odpovídal, ne snad, že bych neměl zájem pokračovat v práci ve funkci místopředsedy Evropského parlamentu. Byla a je to velmi zajímavá zkušenost pro každého, kdo je do této funkce zvolen. Koncem minulého roku však v rámci jednotlivých politických frakcí došlo k přerozdělení počtu těchto vysokých funkcí. Velký vliv na to měla i výměna na postu předsedy Evropského parlamentu. Novým předsedou Parlamentu se podle již dlouho existujících dohod stal zástupce největší frakce (EPP-ED) Hans-Gert Pöttering, který nahradil socialistu Josepha Borrella. Každá politická skupina, jejíž kandidát získá pozici předsedy parlamentu ztrácí nárok na dva místopředsedy. Navíc také došlo k rozšíření počtu politických skupin, které mohou nárokovat místopředsednické křeslo. S ohledem na vše výše uvedené přišla EPP-ED o tři ze sedmi místopředsedů. Jak je zcela zřejmé, mezi kandidáty začalo být jaksi „těsno“.

Pozice české delegace v rámci EPP-ED není zanedbatelná, přesto ani sedmé místo naší delegace nestačilo na to, aby se kandidát ODS dostal mezi čtyři nejsilnější. Trochu nezvyklý a možná i alarmující je ale fakt, že se mezi nové místopředsedy nedostal žádný zástupce nových zemí. Pokud na tomto místě hovořím o nových zemích, nemám na mysli pouze poslední rozšíření, tedy Bulharsko a Rumunsko, dokonce ani pouze poslední a předposlední velké rozšíření o deset nových států, ale myslím tím všechna tři poslední. To znamená 15 států z 27, což je více než polovina všech členů EU. Všichni zástupci na postech místopředsedů za EPP-ED jsou pouze ze starého jádra.

Tolik asi na vysvětlenou k mé nominaci na post místopředsedy EP. Ohledně dalších důležitých pozic, které by mohla ODS či Česká národní delegace získat, je nepravděpodobnější předsednictví některého z významných výborů. Po společném jednání ČND bylo rozhodnuto, že tímto výborem by měl být výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a ochranu spotřebitele. Jako řádný člen tohoto výboru zůstávám jako kandidát i pro tuto pozici. Proto bych teď rád požádal všechny své příznivce o alespoň psychickou podporu do dalších politických bojů. Držte mi, prosím, palce.