Aktuality
Zdroj: Text byl uveřejněn 23. listopadu v deníku Právo

Rath přeroste Paroubkovi přes hlavu

David Rath mě nejspíš zase obviní, že jsem potrefená husa, která kejhá. Proto hned na začátku říkám, že nebráním sebe – nová Paroubkova mediální hvězda (nic jiného totiž ministr Rath není) – o mně už stejně nic horšího, než že jsem vytuneloval VZP, nemůže říct.

Umím se zkrátka přenést přes to, co o mě říká člověk s pohledem psychopata, i když je shodou okolností v pozici, která mu dovoluje říkat to každý den z novinových stránek a hned mě okřiknout, pokud se snad dovolím se proti tomu bránit. Neumím se ale přenést přes to, že Rath poškozuje myšlenku internetové zdravotní knížky, tedy projekt IZIP.

Rath tvrdí, že IZIP vznikl bez výběrového řízení. Ale IZIP není stavba, kterou může postavit kdokoli. IZIP je myšlenka, kterou vytvořila skupina lékařů, v níž jsem shodou okolností byl. Tu myšlenku jsme nabídli VZP, která v ní viděla cestu na zlepšení procesů ve financování zdravotnictví. Podobně věc vidí zahraniční odborníci a instituce, které IZIP udělují jednu cenu za druhou a testují možnosti zavedení podobného systému v dalších zemích. Ano, pane Rathe, ušetřím vám čas, abyste nemusel psát reakci: oni se jistě všichni pletou nebo jsme je všechny zkorumpovali, či dokonce se všichni nechali námi napálit!

Jaké výběrové řízení by si David Rath představoval? Myslí to tak, že by někdo, nejspíš asi on, rozhodl, která firma bude náš nápad realizovat? Chtít, aby se vybíralo, kdo zavede IZIP, je stejné, jako kdyby Rath chtěl, aby před první léčbou nebo operací nějakou novou metodou byl na základě výběrového řízení vybrán tým, který ji provede, bez ohledu na to, že ji vyvinul a připravil někdo úplně jiný. Přesně pro tyto případy je v zákoně o zadávání veřejných zakázek metoda oslovení jediného uchazeče. Ta, kterou David Rath označil za krajně podezřelou! Znamená to, že ministrovi české vlády přijdou krajně podezřelá ustanovení řádně schváleného a platného zákona?!

IZIP je systém, který uvolňuje do systému peníze dosud zbytečně vynaložené na opakovaná vyšetření. Ministr říká, že jejich vliv na náklady zdravotní péče se přeceňuje, ale to se na věc dívá očima lékaře, který usiluje o maximum výkonů. Copak se nikomu v téhle zemi nestalo, že šel pár dní po sobě na odběr krve, protože byl poslán na různá vyšetření a všude si to chtěli „udělat sami“? Opakovaná vyšetření ale nestojí jen peníze. Zbytečně zatěžují pacienta a… ale pardon, to sem nepatří, zájmy pacientů jsou u ministra až na posledním místě. Proč to ale vlastně všechno opakuji, ministr Rath to dobře ví, jeho nejbližší spolupracovník byl členem Rady IZIP a ministr psal o IZIP pochvalné články do časopisu lékařské komory. Dnes říká, že jsme ho tehdy podvedli, protože jsme mu neřekli, že projekt bude financován z příspěvků VZP. To je ale skutečně lež! S panem Rathem jsme o projektu opakovaně diskutovali, dokonce nám nabízel umožnění exportu projektu do Rakouska, včetně kontaktů na tamní zdravotní pojišťovny. Jediné, co ho zajímalo, bylo, aby financování projektu nebylo přeneseno na lékaře. Pan ministr prostě jen plní slib, který mi kdysi dal, že IZIP zničí, když klub ODS bude hlasovat pro návrh na zrušení povinného členství v jím vedené České lékařské komoře.

Za kreatury nenesou odpovědnost ony samy, ale ti, kdo je stvořili. Odpovědnost za stvoření politické kreatury jménem ministr Rath nese premiér Paroubek. A jen on sám nakonec sesbírá trpké ovoce tohoto svého kroku, to až se Rath dříve nebo později – zákonitě – začne protivit i jemu a přeroste mu přes hlavu. Ne v preferencích, jako se to povedlo ministru kultury Jandákovi, ale tím, co bude prosazovat a co nebude v souladu se soc. dem programem. Rathovi totiž vůbec nezáleží na programu strany, za kterou kolem sebe dnes kope, ta je pro něj pouze dalším nástrojem k naplnění jeho sebestřednosti. Možná se tomu, pane premiére, dnes smějete, ale vzpomenete si na mě. Dva nedůtkliví ješitové stejného druhu totiž spolu v jedné vládě a jedné straně nemohou dlouho vydržet.