Aktuality

Romská otázka

Během lednového minipléna – což je označení pro plenární zasedání v Bruselu, pro odlišení od velkého zasedání ve Štrasburku, byla hlasována také zpráva o Romech v současné Evropské unii.

Někoho možná překvapilo, jak zástupci ODS hlasovali a proto bych uvedl krátké vysvětlení. Ve zprávě jsou poměrně rozsáhle popisovány současné problémy Romů a vyplývá z ní, že problémy s jejich integrací má každá země Evropy bez výjimky. V závěru se vyzývá Komise, Rada a členské státy k vytvoření lepších podmínek pro Romy a zároveň i samotní Romové, aby se snažili zlepšit oblast dodržování lidských práv mezi sebou samotnými. Tím je míněno zejména zlepšení v oblasti práv žen a dětí nebo zamezení nucených sňatků a tak podobně.

To, co nejen ODS na této zprávě zarazilo, však byl příklad země, která zde byla za všechny uvedena. Byla to pouze Česká republika a přispěla k tomu medializace památníku v Letech, tedy památníku tábora nucených prací z éry 2. světové války. Takové ukázání prstem přišlo nejen mně, ale i mým kolegům, jako velmi nefér. Při zběžném shlédnutí této zprávy totiž Česká republika vyčnívá, jako kdyby byla exemplárním příkladem země, kde jsou Romové utlačováni či trpí nejvíce nebo kde mají větší problémy než ve zbytku Evropy. S takovým závěrem nelze v žádném případě souhlasit a proto jsme se na závěr zdrželi hlasování. Doufám, že toto vysvětlení čtenář pochopí.