Aktuality

Setkání ministrů ve Štrasburku

Asi nejdůležitější akcí nacházejícího plenárního zasedání ve Štrasburku pro mne osobně bude středeční pracovní oběd, který spoluorganizuji s ministrem životního prostředí Slovinska. Tématem je, jak jinak, nejohranější téma posledních dnů, tzv. klimatický balíček a legislativní předpisy, které s ním souvisí.

Klimatické změny a právě již zmíněný klimatický balíček jsou témata, která hýbou nejen Evropským parlamentem, ale zdá se, že i celou Evropou. Tuto legislativu projednávají evropské instituce i národní vlády, tu naši nevyjímaje. Dochází k vypracovávání strategických pozic, objasňují se národní zájmy (například při obchodu s emisemi), zjišťuje se, jaké dopady na automobilový průmysl bude mít nová směrnice o emisích CO2 u osobních automobilů, atd.

Na pracovní oběd byli pozváni čtyři ministři životního prostředí – reprezentant stávajícího slovinského předsednictví a ministři následného triumvirátu českého, francouzského a švédského předsednictví. Snahou všech politických reprezentací je intenzivní nátlak na EU a zejména parlament o co nejrychlejší schválení té které legislativy. Tlak je o to silnější, pokud je dotčené téma mezi prioritami předsedající země. Jak jsem již opakovaně v minulosti říkal, narůstající politický tlak práci parlamentu spíše komplikuje a zpomaluje, než aby ji zrychloval. U této legislativy je to názorně vidět, protože abnormální snaha přijmout celý tento soubor zákonů v prvním čtení postupně vede spíše k vytvoření jakési prázdné politické proklamace nežli k hodnotnému dokumentu.