Tiskové zprávy / Vyjádření

Skládkování odpadů zatěžuje příští generace

Evropská unie řeší další definici, týkající se odpadu. Při jednání s vedením Potravinářské komory ČR (PK) to uvedl předseda Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Miroslav Ouzký.„V pracovních debatách výboru se otevírají dnes velmi důležitá témata, jako je definování toho, co je odpad a co je vedlejší produkt výroby. Toto téma bylo nastoleno při debatě o nakládání s odpady ve vztahu ke spalovnám. Zde je také potenciální konflikt mezi pohledem Výboru a Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP),“ konstatoval europoslanec.

Podle něj již existuje na celoevropské úrovni shoda na tom, že prioritní je snižování produkce odpadů, na druhém místě je maximální možná recyklace odpadů a až na třetím energetické využití odpadů. „Možnost ukládání odpadů je až na místě posledním a je dnes všeobecně zavrhována. Na rozdíl od MŽP vnímám skládkování jako přesunutí problému na další generace. MŽP se naopak snaží spalování odpadů a jejich energetickému využití zamezit. V porovnání s klasickými výrobnami tepla či energie mají spalovny nižší emise CO2, jsou šetrnější k životního prostředí. Týká se to též využití odpadu v cementárnách, které jej dokáží využít zcela beze zbytku. S tím souvisí debata, co vše ještě můžeme označit za vedlejší produkt výroby a co již za odpad. Dnes platí, že cokoli, co při výrobě vzniká a neprokáže se, že to není odpad, je za odpad považováno,“ uvedl předseda Miroslav Ouzký.