Aktuality

Směrnice o pracovní době

Ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci proběhlo koncem září důležité hlasování, týkající se směrnice o pracovní době. Členové Evropské konzervativní a reformní skupiny (EKR) přehlasovali návrh poslanců zejména socialistické frakce spočívající v dalším rozšíření administrativních omezení a zároveň i navýšení nákladů na podnikání v oblasti autodopravy.

Jak informoval Milan Cabrnoch, člen tohoto výboru za ODS, velmi těsnou většinou bylo rozhodnuto, že nebudou dopravci svázáni dalšími požadavky a omezeními. Hlavním argumentem byl fakt, že stávající norma dostatečným způsobem tuto oblast podnikání upravuje a další limitace by nevedla ani k jeho dalšímu rozvoji, ani k větší bezpečnosti na silnicích.

Snaha o větší regulaci ze strany levicových poslanců však tímto neúspěchem nebude zastavena. Svými neustálými pokusy o právní úpravu oblastí, které jsou již právem dostatečně pokryty, nebo jejich rozšíření do nejmenších podrobností, je více než známa. Problémem pak zůstává, jak podpořit rozvoj podnikání v Evropě, které se již teď zoufale topí v množství norem, které se na něj denně valí.

Právě velmi těsné hlasování (24:25) o této normě ukázalo, jak blízko má EU k tomu, aby si takovým nesoudným a až furiantským vytvářením přísnějších a přísnějších pravidel, podvázala schopnost vlastního průmyslu na přežití.