Tiskové zprávy / Vyjádření

Snížení emisí u automobilů? Ano, ale v rozumné míře

Evropská komise se letos rozhodla radikálně zamezit produkci CO2 vznikající při provozu osobních automobilů a posvítit si na výrobce aut. Legislativní návrh se dostal před europoslance, členy Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Jeho předseda, europoslanec Miroslav Ouzký, komentoval výsledky dnešního hlasování: „Snižování emisí CO2 u osobních automobilů je počin se kterým obecně souhlasím, nicméně k těmto návrhům musíme přistupovat realisticky. Tažení proti klimatickým změnám a globálnímu oteplování je mediálně přitažlivým tématem a je také v současnosti jedním z hlavních témat Evropské unie. Všechny tyto dobře míněné snahy však nesmí být na úkor bezpečnosti provozu nebo vést k likvidaci evropského automobilového průmyslu.

Britský liberální poslanec Chris Davies dokonce v jednom pozměňovacím návrhu prosazoval omezení maximální konstrukční rychlosti vozidel na 162 km/h s výjimkou pro záchranná a vojenská vozidla. „Výbor na svém hlasování sice tento nereálný návrh nepodpořil, na druhou stranu však prošel návrh poslance Taranda, který žádá snížení průměrných emisí všech osobních vozidel, jež budou od 1.ledna 2012 uvedena na trh EU, nejméně na úroveň 120g CO2/km, což je daleko přísnější varianta než jakou požadoval zpravodaj Chris Davies (120g/km v r.2015) nebo navrhovala Rada (130g/km v r. 2012)“ řekl Miroslav Ouzký a dodal „Doufám, že při hlasování na plénu dojde ke změně těchto limitů, protože takový cíl je od reality a možností automobilového průmyslu na hony vzdálen!“

„Radikální návrhy na omezení emisí CO2 nahrávají výrobcům menších vozidel. Výsledkem pak může být, že tyto regulační snahy paradoxně povedou spíše k tomu, že výrobci budou investovat do redukce emisí na úkor bezpečnosti vozidel. A to nepovažuji za správné. Jsem pro vyváženost obou priorit.“ řekl Miroslav Ouzký.