Články / interview
Zdroj: Právo

Státem placený solární byznys přírodě škodí, místo aby ji šetřil

Tam, kde má působit neviditelná ruka trhu, působí dnes štědrá dlaň státu. Nepřirozená podpora fotovoltaiky zprvu. Teď pokus o zastavení vlaku ženoucího se plnou rychlostí. Ve světle posledních návrhů vlády na omezení fotovoltaického boomu, ať už sníženou výkupní cenou, nebo zdražením orné půdy, se mi zdá nerozumné, aby na jedné straně plynuly do fotovoltaiky obrovské dotace a na straně druhé tam směřovaly i sankce.
Logické by bylo nechat fotovoltaiku přirozenému vývoji. Ať se ukáže, jestli jsou si zdroje energie vzájemně rovny. Vždyť dnes je návratnost investice do fotovoltaiky i pět let; to není o ekologii, to už je čistokrevný byznys. A z hlediska klimatických změn směr značně nerozumný.
Podle údajů Energetického regulačního úřadu vzniklo u nás za červenec 684 nových fotovoltaických elektráren. Přestože většinu z nich tvoří malé zdroje na střechách budov, jedná se i tak o povážlivě rychlé tempo. Celkem je u nás již 9600 solárních elektráren o celkovém instalovaném výkonu 622 MW, což je růst o 34 % od začátku roku. A to stále mluvíme o ČR, která nemá pro tento druh energie vhodné podmínky! Není se čemu divit, že na vysněný byznys se do ČR kromě domácích vrhli i kapitálově silní investoři z ostatních států Evropy, zejména Německa, Španělska, Velké Británie či Nizozemska.
Přenesme se konečně přes všechny úvahy o tom, kolik tun oxidu uhličitého nebude vypuštěno do ovzduší při výrobě fosilních paliv, díky spuštění jedné fotovoltaické farmy. Neušetří se ani gram! Elektrárna bude vyrábět stejně jako předtím, nelze ji na chvíli zastavit, a až přestane svítit, opět rychle spustit. To je záměrná dezinformace. Do energetické sítě musí být stálý přísun elektřiny. Fotovoltaika není v našich podmínkách stabilní, regulovatelný ani vhodný zdroj energie.
Ponechme fotovoltaiku tam, kde má smysl. Tedy v malých zdrojích na střechách domů a podniků, ne na orné půdě v mnohahektarovém záboru. A když už – využijme starší průmyslové areály, tzv. brownfields. Jako vždy – úmysl chránit přírodu může být dobře myšlen, ale jeho následky mohou v globálu uškodit. Místo klasických plodin, které vídáme na našich polích, narušujeme celý ekosystém skleněnými lány panelů či řepkou. Ani za jedním není ani trocha snahy chránit přírodu, ale byznys. Navíc tak špatně nastavený, že přírodu poškozuje, místo aby ji šetřil…