Tiskové zprávy / Vyjádření

Tiskové prohlášení Klubu ODS v EP ke stavbě dálnice D 8

Poslanci ODS se znepokojením sledují situaci kolem dostavby dálnice D 8, vedoucí kolem Ústi nad Labem a spojující Prahu s východní částí Spolkové republiky Německo a Drážďany.

Evropská komise nedávno oznámila Ministerstvu dopravy ČR, že pozastavuje posuzování projektu na dostavbu této strategické rychlostní komunikace, a to z důvodu stížností ekologů. K přezkoumání zmíněného projektu financovaného z operačního programu Doprava si Komise vzala až čtyřměsíční lhůtu na rozmyšlenou. Otevření dálnice se tak pravděpodobně odsune až na rok 2012. Zpoždění se ale nevyhnutelně odrazí i na celkových finančních nákladech na dostavbu. V tomto případě se může podle odhadů jednat až o stovky milionů korun.

Prodleva na této klíčové stavbě způsobuje obrovské problémy plynoucí např. z náporu kamionové dopravy. To se výrazně odráží v celkové kvalitě životního prostředí obyvatel, kdy v regionu narůstají emise výfukových plynů, hluk i prašnost. Přetížená silnice I/30 z Ústí nad Labem do Lovosic, která nahrazuje chybějící část zmíněné dálnice ,  plná těžkých nákladních vozů patří z hlediska bezpečnosti silničního provozu k  nejrizikovějších úsekům v České republice.

Poslanci ODS v EP pozorně sledují proces rozhodování v rámci Komise, ale obávají se, aby v jeho rámci nedošlo ke střetu zájmů, kdy otázku dálnice bude v Evropské komisi posuzovat  bývalý ministr životního prostředí za české zelené Ladislav Miko, který je znám ze svého působení v ČR jako odpůrce řady dopravních staveb, včetně dálnic a rychlostních silnic. Miko dnes v bruselském sídle Unie vykonává funkci ředitele odboru přírody na Generálním ředitelství pro životní prostředí a mohl by rozhodování o dálnici negativně ovlivnit.

Ve věci již podali čtyři poslanci ODS (Miroslav Ouzký, Milan Cabrnoch, Hynek Fajmon a Oldřich Vlasák) interpelace na Komisi.

Členové Klubu ODS v EP žádají Komisi o co nejrychlejší rozhodnutí, které přinese úsporu životnímu prostředí i veřejným rozpočtům.

Tiskové prohlášení Klubu ODS v EP ke stavbě dálnice D 8