Tiskové zprávy / Vyjádření

Výbor EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin přijal zprávu Miroslava Ouzkého týkající se používání některých nebezpečných látek

Zpráva Miroslava Ouzkého novelizuje směrnici 76/769/EHS, o omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (2-(2-methoxyethoxy) ethanol, 2-(2-butoxyethoxy) ethanol, methylendifenyldiisokyanát, cyklohexan a dusičnan amonný).

V této zprávě jsou podstatné dvě části. Ta první se dotýká zemědělců. Při projednávání na výboru proběhla politická bitva o to, zda licencovat prodej hnojiv s obsahem dusičnanu amonného (ledku). Evropská komise navrhovala zakázat volný prodej hnojiv s obsahem více než 20% této látky. Zastánci tohoto názoru se totiž obávali, že se z těchto hnojiv dají poměrně jednoduchým způsobem vyrábět výbušniny.

„Prodej pouze pro licencované zemědělce nezabrání tomu, aby se tato látka dostala do rukou teroristům a navíc toto omezení výrazně postihne všechny drobné pěstitele. Rozhodně problém nelze stavět tak, že omezíme zemědělce, abychom ztížili teroristům výrobu výbušnin. Takhle černobíle se tato problematika pojímat nedá. Jsem rád, že se podařilo alespoň zvednout hranici na 28% dusičnanu amonného v hnojivech, do čehož spadá většina“ komentoval předseda Výboru Miroslav Ouzký.

Ta druhá, problematická, oblast se týká látky pod technickým označením MDI, která je obsažena v polyuretanové pěně používané ve stavebnictví. Komise se rozhodla, že podle chemického složení by mohla být potenciálně nebezpečná. Pro toto tvrzení ale nepředložila žádné podklady. Navíc v současné době není znám žádný případ poškození lidského zdraví touto pěnou.

„V zásadě jsem ochoten připustit princip předběžné opatrnosti, podle kterého se nařizuje prodávat současně s touto látkou ochranné pomůcky (ústenka, rukavice). Nicméně požadavek, který by nutil výrobce k výzkumu a sběru dat, o tom, zda případně dochází k alergickým reakcím, by podle vyjádření zástupce Komise zvedl cenu přibližně o 100 euro na jedno balení. Naštěstí se tento požadavek podařilo zamítnout. Stavebnictví tedy není ohroženo. Je to o to závažnější, vezmeme-li v úvahu, že za polyuretanové pěny není v současné chvíli náhrada“ řekl Miroslav Ouzký.

Zpráva předsedy Miroslava Ouzkého bude hlasována na plénu Evropského parlamentu v květnu 2008.