Tiskové zprávy / Vyjádření

Vyjádření k projektu IZIP

Dne 3. října 2011 byla v pořadu Reportéři ČT na ČT1 uvedena spekulativní reportáž týkající se jednak údajné neúspěšnosti projektu elektronických zdravotních knížek, jednak prodeje akcií, včetně mého podílu, ve společnosti IZIP, a.s. zahraniční  společnosti. Přestože jsem s redaktorkou pořadu strávil v opakovaných telefonických rozhovorech několik desítek minut vysvětlováním celé transakce, útržky mého vyjádření byly vytrženy z kontextu tak, že reportáž následně vyvolala vlnu mediálních spekulací.

V této souvislosti uvádím na pravou míru zejména následující skutečnosti:

V návaznosti na rozhodnutí Správní rady VZP, která podmínila další využívání systému EZK pro pojištěnce VZP nabytím majoritního podílu VZP ve společnosti IZIP, a.s. proběhla mezi managementem i akcionáři společnosti IZIP, a.s. diskuze s cílem dosáhnout konsensu o budoucím směřování a rozvoji společnosti IZIP, a.s. a projektu EZK. Zúčastněné strany dospěly ke shodě, že majoritní kapitálový vstup VZP do společnosti IZIP musí být provázen vstupem kapitálově silného zahraničního investora. Podmínkou bylo, že se investor současně s nabytím obchodního podílu zaváže k rozvoji projektu EZK, a zaměří se na internacionalizaci aktivit společnosti IZIP v rámci evropského prostoru péče o pacienta.

K této transakci, jakož i ke splnění závazku o převodu akcií na VZP do výše jejího majoritního podílu 51 %, také došlo. V současné době je proto projekt EZK dle mých informací v souladu s rozhodnutím správní rady VZP plně v rukou VZP ČR, která také projevila vůli projekt nadále rozvíjet.

Akcionářem s podílem 49 % se stala společnost eHI eHealth International AG, investiční společnost zřízená za tímto účelem. Převod akcií je součástí širší obchodní dohody, jež podléhá režimu ochrany důvěrných informací smluvními stranami.

Předpokládám a pevně věřím, že majoritní participace Všeobecné zdravotní pojišťovny, stejně jako vstup silného strategického partnera zabývajícího se problematikou eHealth na evropské úrovni do společnosti IZIP, a.s., povedou v jejich kooperaci k dalšímu úspěšnému rozvoji elektronizace zdravotnictví včetně unikátního projektu EZK.