Články / interview
Zdroj: Parlamentní listy.cz

Výrobci solárních panelů si zaslouží výjimku

K novele evropské směrnice o omezení používání nebezpečných látek RoHS.

Připravovaná novela evropské směrnice o omezení používání nebezpečných látek RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances), která hodlá do působnosti legislativy zahrnout též solární panely, začíná mezi výrobci fotovoltaiky vyvolávat rozepře. Sporným prvkem je toxické kadmium, které je používané u levnějších solárních panelů. (…) Výrobci solárních panelů, kteří využívají tellurid kademnatý ve fotovoltaické technologii panelů a kterých se novela směrnice bude dotýkat, se obávají, že více než na zdraví lidí bude mít nová restrikce negativní dopad na slibný rozvoj tohoto obnovitelného zdroje. A mají pravdu. Nejhlasitějším příznivcem novely je tábor konkurenčních výrobců solárních panelů využívajících čistější, avšak zhruba dvakrát dražší technologii. Jejich pohnutky jsou proto pochopitelné a čistě ekonomické.

Pokud se na situaci podíváme globálně – neudělení výjimky by zcela logicky vedlo ke zpomalení rozvoje fotovoltaiky. Zdražení citelně omezí poptávku a spolu s ní se zpomalí také fotovoltaický rozvoj. Přitom právě dnes zažívá fotovoltaika jedno ze svých nejlepších období. (…) Fotovoltaika jako doplňkový energetický zdroj má smysl i své opodstatnění, a byla by škoda utlumit či zpomalit teď její vývoj.

Stejně jako již dříve Evropská komise vyhověla například požadavkům výrobců brómovaných chemikálií a poskytla pro decaBDE výjimku, měla by poskytnout pětiletou výjimku i nyní. Jsem pevně přesvědčen, že tento krok je v celkovém pohledu na fotovoltaiku prospěšnější než nesmyslné lobbystické omezení výroby těchto panelů. Nejsilnějším argumentem na závěr budiž fakt, že výrobci fotovoltaických panelů jsou zavázání k plné recyklaci, a proto jakékoli zatížení přírody není problémem. Naopak.