Aktuality

Zakončení českého předsednictví

Byť úředně bylo české předsednictví ukončeno k 30.6. tohoto roku, k tomu formálnímu zakončování docházelo postupně a v několika etapách. Jednak předáním předsednictví do rukou Švédů a jednak v průběhu závěrečného shrnujícího vystoupení premiéra české vlády před plénem parlamentu ve Štrasburku.

Vzhledem k tomu, že celý týden probíhaly volby do orgánů nově zvoleného parlamentu, muselo končící i začínající předsednictví na svou chvilku slávy počkat až do středy. Vystoupení premiéra Fischera se setkalo s poměrně velkým zájmem a velkou účastí ze strany europoslanců. Jeho vystoupení bylo standardní a poměrně objektivně shrnovalo stav a průběh celého českého předsednictví. Nejvýznamnějším tématem, které bych asi z jeho projevu vypíchl bylo zdůraznění silného postoje proti národnímu protekcionismu, který se v Evropě s prohlubující ekonomickou krizí velmi výrazně projevoval. Premiér tento jev ve svém vystoupení jasně odsoudil. Zároveň také vyzdvihl princip solidarity, jako jeden ze základních evropských pilířů.

Pokud bych uvedl výraznější projev ze strany europoslanců, pak zřejmě nejvíce vyčníval  předseda politické skupiny Svobody a demokracie  Nigel Farage, který za nejvýznamnější projev českého předsednictví označil vystoupení prezidenta republiky Václava Kause před Evropským parlamentem. Jeho vystoupení ohodnotil jako závan svobody a demokracie a ocenil zejména to, že měl prezident odvahu říkat pro Evropskou unii a zvláště pro Evropský parlament nepopulární pravdy. Pan premiér řekl, že toto vyjádření ještě tento večer panu prezidentovi při osobním setkání přetlumočí.