Aktuality

Zapojit se mohou i starostové

Minulý týden nepřinesl v Evropském parlamentu z mého pohledu žádnou neočekávanou událost a můj program se tak nesl v duchu každodenní pracovní rutiny, ze které mě vyvedla alespoň pracovní návštěva předsedy ODS Mirka Topolánka v Bruselu.

Velmi příjemným zážitkem pro mě bylo také setkání se zástupci českých a slovenských měst a obcí, které se uskutečnilo v Pražském domě v Bruselu a bylo součástí vůbec první návštěvy zástupců české a slovenské samosprávy v centru „evropského“ dění. To, že se tu sešli na jedné půdě Češi a Slováci, je podle mě důkazem úspěšné cesty, kterou Česká republika a Slovensko urazily od rozdělení federace v roce 1993. Jsem rád, že příklad dělení Československa ukázal, jak jde pokojnou cestou rozdělit stát a vytvořit zároveň základ budoucí spolupráce na evropském poli. Za sebe dodám, že je pro mě vždy velmi příjemné slyšet v Evropském parlamentu slovenštinu, když zrovna není k dispozici čeština.

Návštěva českých a slovenských starostů v Bruselu představuje nejen důležitý začátek komunikace mezi samosprávou a „evropskými“ politiky (právě zástupci samosprávy jsou totiž často konečným příjemcem a vykonavatelem legislativy, která se rodí v národních parlamentech a nově i v parlamentu evropském), ale přinese i konkrétní výstup. Jedná se o podpis Společného prohlášení předsednictev Svazu měst a obcí ČR a Združenia miest a obcí Slovenska.

V minulých letech jsme v národním parlamentu prodělali legislativní smršť, v jejímž rámci jsme přijímali právní předpisy Unie do národní legislativy, abychom byli připraveni na členství v EU. I když se tyto změny dotkly často i komunální úrovně, byli zástupci samosprávy spíše diváky, než přímými spolutvůrci takových změn. Nyní se však situace mění. Tvorby evropské legislativy se můžeme účastnit přímo a od samého začátku. My europoslanci na půdě Evropského parlamentu, zástupci samosprávy pak v rámci Výboru regionů. Ze strany zástupců samospráv je však možné zvolit i aktivní přístup. Zajímavým příkladem spojení sil při obhajování zájmů samosprávy v EU je například činnost stálých zastoupení asociací místních samospráv Švédska a Finska – ty sídlí ve společných prostorách a jejich úzká spolupráce pomáhá prosazovat jejich zájmy nejen v Unii, ale i doma ve Finsku a Švédsku. Symbolická spolupráce obou skandinávských zemí může sloužit jako příklad pro Čechy a Slováky. Více informací o návštěvě lze najít na internetových stránkách Svazu měst a obcí www.smocr.cz.