Tiskové zprávy / Vyjádření

Zpráva o ochraně půdy

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí a veřejné zdraví bude ve středu hlasovat o zprávě poslance Prodiho týkající se ochrany půdy. Poslanci již k této zprávě podali kolem 600 pozměňovacích návrhů. Názory na tuto zprávu dělí poslance více na národní než na politické příslušnosti.

„Poslanci výboru jsou rozděleni. V některých státech je totiž ochrana půdy na vysoké úrovni. Mezi takové země lze považovat např. Německo, ale i Českou republiku. Poslanci z těchto států pak logicky považují jakoukoliv další regulaci z Bruselu za zbytečnou. Na druhou stranu, zástupci jižních států se jako obvykle upínají k heslu: ‚Co neumíme vyřešit doma, vyřešíme přes Brusel‘. Zbytečně tím oslabují princip subsidiarity. Jsem přesvědčen, že tuto otázku si jsou jednotlivé státy schopny řešit ve svých legislativách samy. Obava, že si český investor zakoupí pozemek v Portugalsku a ten bude kontaminovaný, je úsměvná, neboť i v těchto státech registry fungují velmi dobře“ říká Miroslav Ouzký, předseda Výboru pro životní prostředí.

„Je nutno upozornit na to, že zejména portugalské předsednictví si přijetí této normy vytklo jako jednu z priorit. Považuji ale za nešťastné přijmout podobnou legislativu pod časovým tlakem. Preferuji, abychom naopak v této otázce zvolnili tempo a přijali pokud možno kvalitní zprávu. Odmítám narychlo dosažené kompromisy, které nevyhovují nikomu“, dodává Miroslav Ouzký.