16.3.2011

Již několik let se významná část evropských poslanců – a já se k nim také počítám, snaží změnit zavedený princip neustálého každoměsíčního cestování mezi Bruselem a Štrasburkem na plenární zasedání do Štrasburku. celá zpráva

12.3.2011

Radost zastánců zrušení či alespoň omezení štrasburských zasedání Evropského parlamentu měla krátké trvání. Před týdnem sice europoslanci rozhodli, že se jedno zasedání v tomto francouzském městě zruší, což by mělo ušetřit až stovky milionů korun, jenže dnes se proti tomu postavila Francie. celá zpráva

9.3.2011

Vždy jsem měl trochu pochyby o jednom z institutů legislativní práce europoslance – o tvz. písemném prohlášení. Jedná se, zjednodušeně řečeno, o možnost, aby europoslanec nebo skupina poslanců, mohla požádat evropské exekutivní instituce jako je Komise nebo Rada, aby v případě, že mají potřebu řešit nějaký problém, který se může týkat čehokoli od lovu tuleňů po utlačování žen v Afghánistánu, tyto instituce konaly a problém byl řešen. celá zpráva

17.1.2011

Kdo procházel v tomto týdnu koridorem Konstantinos Karamanlis spojujícím dvě budovy Evropského parlamentu v Bruselu, nemohl si nevšimnout obrazové výstavy, která ukazovala sjednocení stávající Evropy na příkladech výstavby železničních koridorů. celá zpráva

12.1.2011

Zahraniční výbor Evropského parlamentu se v tomto týdnu zabýval situací v Bělorusku po posledních, Lukašenkem organizovaných, takzvaně svobodných volbách. celá zpráva

26.11.2010

Poměrně často jsem kritizován za to, že v Evropské unii a v jednání evropských institucí, či Evropského parlamentu nacházím mnoho paralel s léty 60.tými, s dobou reálného socialismu a budování komunismu ve střední a východní Evropě. celá zpráva

14.6.2010

O zavedení Evropského dne připomínky zemřelých při práci, O snahách Unie zamřených na boj proti odlesňování, O chiropraxi, O obavách v souvislosti s budovami zabavenými a zbouranými na základě španělského zákona o ochraně pobřeží, O zavedení Evropského dne výzkumu chorob celá zpráva

24.5.2010

Velký souboj se v posledních dnech rozhořel kolem kalendáře parlamentních akcí na příští rok, tj. na rok 2011. Stává se již tradicí a téměř milým folklorem, že každoročně při schvalování kalendáře na nadcházející rok, přichází spousta inovačních návrhů, které jsou často protichůdné. celá zpráva

17.5.2010

Minulý týden jsem se pod záštitou společnosti EUTIS a za podpory Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Mezinárodního politologického ústavu a Studentské sekce Mezinárodního politologického ústava zúčastnil setkání se studenty v Brně. celá zpráva

11.5.2010

Dobrý den, chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat Všem organizátorům našeho pobytu v Bruselu ve dnech 4. -7. 5. 2010, zejména panu europoslanci MUDr. Miroslavu Ouzkému, paní ředitelce JUDr. Frischové a slečně asistentce Králíčkové za jejich čas, který nám věnovali. celá zpráva

26.4.2010

Poručíme větru dešti, učili jsme se ještě v 60. letech ve školách. V posledních letech se mi zdá, že se Evropská unie svojí politikou a to hlavně v oblasti klimatických změn, pokouší o totéž. Pak ale najednou stačí jedna malá sopka kdesi na Islandu  a k tomu její ne nijak famózní erupce a výsledkem je ochromení téměř celé Evropy. celá zpráva

20.4.2010

Interpelace:

Článek 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin byl navržen s cílem zajistit, aby zavedená tvrzení pro označování potravin nabízených v současnosti na trhu mohla být i nadále používána poté, co Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zkontroluje, že jsou podložená. celá zpráva